De (toekomst van de) Job Advertisement Markt

richard 11/03/2019 0 Comments

A
l in 1942 schreef Joseph Schumpeter over Creative Destruction. Een proces dat economieën voorziet van vers bloed in de vorm van innovatieve en nieuwe technologieën en bedrijven. Binnen de publicatie van The Innovator’s Method: bringing the Lean Startup into your Organization van Harvard Business Review wordt onze huidige tijd gekenmerkt door enorm snelle veranderingen in sociale trends, economische factoren en technologieën.

Foster en Kaplan schreven in Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market – And how to transform them, dat met de huidige churn rate van 75% de gehele S&P 500 Index in 2027 uit andere bedrijven zal bestaan.

In het verlengde hiervan komt in het onderzoek A Labor Market That Works: Connecting Talent With Opportunity In the Digital Age van Mckinsey naar voren dat alleen bedrijven die adequaat inspelen op online (talent) platforms slagen met hun werving- en selectiestrategie. Dit vereist nieuwe technologie, kennis en spelers binnen de wereld van Human Resources breed.

Het landschap van arbeidscommunicatie en job marketing is drastisch aan het veranderen. Met name door de eerder geschetste toenemende groei van technologie en sociale disrupties. Dit leidt tot een geheel nieuw landschap met nieuwe spelers wat vraagt om verandering én innovatie.

Dit leidt echter tot uitdagingen dan wel problemen op diverse niveaus. Als men de Innovation Paradox en de Growth Paradox van Kaplan in beschouwing neemt, dan komt innovatie voort uit operational excellence en is de beste tijd om te innoveren wanneer dit juist nóg niet noodzakelijk is. Gezien de huidige veranderingssnelheid, de opkomst van nieuwe spelers en gebrek aan operationeel excellence, staan veel organisaties voor een zéér grote uitdagingen. Binnen dit artikel richten we ons echter alleen op de macrofactoren.

The issues

Binnen dit artikel willen we primair antwoord krijgen op de vraag hoe de huidige job advertisement markt er mondiaal uit ziet en hoe zich dit ontwikkelt de komende vijf jaar.

De deelvragen zijn:

  1. 1.Wat zijn de indirecte en directe key factoren die invloed hebben op de job advertisement markt.
  2. Wat is de rol en invloed van technologie, programmatic en de evolutie ervan.
  3. Welke (premature) aanbevelingen kunnen er gedaan worden op basis van het bovenstaande.

De toekomst van de Job Advertisement Markt

Wat zegt dit precies

De snelle groei van technologie zorgt ervoor dat het spectrum van beroepsvaardigheden er anders uit komt te zien. Nieuwe en zwaardere vaardigheden zijn vereist waarbij technologische kennis van steeds groter belang wordt.

Hierdoor wordt de gap tussen organisaties en werkzoekenden steeds groter. Samen met de veranderende generatie en behoeftes, wordt hierdoor de recruitmentuitdaging steeds groter en is het moeilijk om talent duurzaam te verbinden aan organisaties.

De opkomst van platformen zoals Careerbuilder, Glassdoor, Indeed, LinkedIn, Monster, Vault, Xing, en Viadeo zijn door de sociale en technologische veranderingen van steeds groter belang en de voornaamste spelers binnen de digitale transformatie binnen de arbeidsmarkt die nu plaatsvindt.

Het optimaal kunnen matchen van talent en organisaties middels deze platformen is de absolute sleutel tot succes.

Technologie binnen Job Advertising

Platformen en de job advertisement markt

Binnen online marketing, maar voornamelijk binnen job marketing waarbij micro targeting een grote rol speelt, vinden we het belangrijk om te kijken naar het ecosysteem van programmatic advertising.

Job marketing en programmatic advertising

Door platformisering en de behoefte aan micro-targeting stijgt het gebruik en de spend van Programmatic. Programmatic bevindt zich echter nog in de early adopters fase en gaat in de komende vijf jaar richting de Early Majority. Dit is terug te zien in de breedte en beperkte diepte van de nichespelers op het gebied van Programmatic. Naarmate de technologie ontwikkelt zullen er spelers verdwijnen en grotere spelers met meer diepte de markt betreden (McKinsey – Winning in Digital Ecosystems). De voornaamste trend is de verschuiving naar video én mobiel. Programmatic speelt hier tot op heden nog te beperkt op in.

Hoofdpunten

  • Een effectieve wervingscampagne vereist een presence en koppeling met alle werk- en talentplatformen. Omni-presence en koppelbaarheid zijn leidende factoren.
  • De volledige werking en gebruik van Artificial Intelligence is nog van ondergeschikt belang. geautomatiseerde A-B-testing, Attribution modeling en fingerprinting zijn de komende jaren essentieel en leidend.
  • Focus en strategie op en voor video en mobiel zijn van vitaal belang voor het succesvol werven van talent en millennials.
  • Machine Learning en fingerprinting moeten centraal worden gesteld om data te analyseren en zo in te spelen op de groter wordende gap tussen vaardigheden en beroepsvereisten.